zaterdag 18 december 2010

S.M.A.R.T.

Terwijl ik bezig ben met het maken van alcoholvrije glühwein (dat ruikt zo lekker door je hele huis), leek het mij een goed idee om verslag te doen of ik mijn doelen van deze week gerealiseerd heb.


Om te kunnen controleren of je het gestelde doel hebt gehaald, moet het doel voldoen aan de "SMART-criteria". SMART staat voor:
Specifiek
Meetbaar
Acceptabel
Realistisch
Tijdgebonden
Het voordeel van doelen die je jezelf stelt, is dat ze meestal wel acceptabel zijn. Je stelt jezelf geen doelen waar je zelf niet achter staat. Dus aan dat criteria heb ik voldaan. De doelen van de afgelopen week waren ook wel realistisch, ik heb mijzelf niet tot doel gesteld om binnen een week een marathon te gaan lopen, en tijdgebonden waren ze ook: binnen een week realiseren.
Waar het deze week op vast zit, zijn specifiek en meetbaar. Die hangen natuurlijk ook met elkaar samen. Een niet specifiek doel is ook minder makkelijk meetbaar: als je niet duidelijk aangeeft wat je wilt bereiken, dan kun je ook niet controleren of je het gestelde doel gehaald hebt.
Mijn doel voor de afgelopen week was: het doen van achterstallige klusjes buiten de deur. Die klusjes had ik, op 3 na, niet nader omschreven, dus kan ik nu ook niet aangeven of ik ze gehaald heb en daardoor kan ik ook niet tevreden zijn over het bereikte resultaat (zo streng ben ik dan ook wel weer voor mijzelf ;-) ). Wat niet wegneemt dat ik best veel achterstallig klussen buiten de deur voor elkaar heb gekregen. En als ik heel eerlijk tegenover mijzelf ben, dan wist ik met het opschrijven van de doelen voor de afgelopen week, dat ik niet helemaal goed bezig was. Laat dat een les zijn voor de komende week.
Het enige doel wat wel aan de SMART-criteria voldeed, was het afmaken van de Letskring-administratie. En ja, die is afgekomen.
Kan ik toch nog ergens tevreden over zijn :-).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten